​​​​​​​​

 • Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Thái Lan

  Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thái Lan
  Điện thoại: +66-2-2515836/7/8; +66-2-2517202; +66-2-2513552
  Fax:  +66-2-251 7201; +66-2-251 7203
  Email: vnemb.th@mofa.gov.vn
  Website: https://vnembassy-bangkok.mofa.gov.vn


 • DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​