• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THÁI LAN


  Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Thái Lan

  Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thái Lan
  Điện thoại: +66-2-515836/7/8; +66-2-2517202; +66-2-2513552
  Fax:  +66 (0) 2 251 7201; +66 (0) 2 251 7203
  Email: vnemb.th@mofa.gov.vn
  Website: https://vnembassy-bangkok.mofa.gov.vn

 •                                                                         

  DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

  (Cập nhật ngày 30 tháng 8 năm 2017)

  Ngài NGUYỄN HẢI BẰNG

  ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN (từ 25/8/2017)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 214; +66 (0) 924840535 (HP)

  Email: bangcopen@yahoo.com

   

  Ông PHÓ HOÀNG HÂN

  THAM TÁN, NGƯỜI THỨ HAI (từ 8/11/2016)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 212; +66 (0) 818460571 (HP)

  Email: hanhp@mofa.gov.vn

   

  Ông NGUYỄN HỒNG ĐIỆP

  TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG (từ 27/4/2015)

  ĐT: +66 (0) 2 383 9284; Fax: +66 (0) 2 383 9285 

   

  Ông TRẦN NHƯ HÙNG

  THAM TÁN CÔNG SỨ, CHÍNH TRỊ (từ 07/11/2014)

  ĐT: +66 (0) 2 253 2465

   

  Bà NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG

  THAM TÁN, LÃNH SỰ (từ 01/10/2014)

  ĐT: +66 (0) 2 650 8979

   

  Ông NGUYỄN ĐĂNG HIỀN

  THAM TÁN, CỘNG ĐỒNG (từ 25/11/2016)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 120

   

  Bà TRẦN THỊ THANH MỸ

  THAM TÁN, THƯƠNG VỤ (từ 27/5/2017)

  ĐT: +66 (0) 2 650 8454; FAX: +66 (0) 2 252 6950

   

  Ông NGÔ QUANG TRUNG

  BÍ THƯ THỨ NHẤT, CHÍNH TRỊ (từ 1/8/2013)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 219

   

  Bà TRẦN THANH THẢO

  BÍ THƯ THỨ NHẤT, LÃNH SỰ (từ 26/7/2014)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 112

   

  Ông PHÙNG TUẤN LONG

  BÍ THƯ THỨ NHẤT, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ (từ 30/8/2014)

  ĐT: +66 (0) 2 001 6653; FAX: +66 (0) 2 001 6653

   

  Ông NGUYỄN HẢI NGỌC

  BÍ THƯ THỨ NHẤT, LÃNH SỰ (từ 19/2/2016)

  ĐT: +66 (0) 2 650 7525; +66 (0) 8 9896 6653 (HP)

   

  Ông NGUYỄN TƯỜNG NAM

  BÍ THƯ THỨ NHẤT, CHÍNH TRỊ (từ 1/3/2016)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 217

   

  Ông VÕ THÁI SƠN

  BÍ THƯ THỨ NHẤT, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ (từ 12/3/2016)

  ĐT: +66 (0) 2 001 6653; FAX: +66 (0) 2 001 6653

   

  Ông NGUYỄN HỮU TUYỀN

  PHÓ TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG (từ 24/7/2014)

  ĐT: +66 (0) 2 383 9284; FAX: +66 (0) 2 383 9285 

   

  Ông PHẠM XUÂN HỒNG

  PHÓ TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG (từ 8/8/2015)

  ĐT: +66 (0) 2 383 9284; FAX: +66 (0) 2 383 9285

   

  Bà NGÔ THỊ XUÂN HÀ

  BÍ THƯ THỨ HAI, TỔ CHỨC QUỐC TẾ (từ 16/12/2014)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 336

   

  Ông PHẠM TRUNG HIẾU

  BÍ THƯ THỨ HAI, THƯƠNG VỤ (từ 14/7/2015)

  ĐT: +66 (0) 2 650 8454; FAX: +66 (0) 2 252 6950

   

  Ông NGUYỄN NGỌC SƠN

  BÍ THƯ THỨ HAI, VĂN PHÒNG (từ 21/11/2016)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 123

   

  Ông NGUYỄN THANH TÙNG

  BÍ THƯ THỨ HAI, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ (từ 17/2/2017)

  ĐT: +66 (0) 2 001 6653; FAX: +66 (0) 2 001 6653

   

  Ông NGUYỄN TIẾN CƯỜNG

  BÍ THƯ THỨ HAI, THƯ KÝ ĐẠI SỨ (từ 30/8/2017)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 214

   

  Bà NGUYỄN PHƯƠNG THÚY

  BÍ THƯ THỨ BA, KINH TẾ (từ 15/12/2016)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 218


  Ông NGUYỄN THÀNH HUY

  TÙY VIÊN, THƯƠNG VỤ (từ 20/10/2015)

  ĐT: +66 (0) 2 650 8454; FAX: +66 (0) 2 252 6950

   

  Bà NGUYỄN THỊ NHUNG

  TÙY VIÊN, CHÍNH TRỊ (từ 18/4/2016)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 216


 •  
  Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu,  Sáng:    08:30-12:00 Chiều:  14:00- 17:30

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​