​​​​​​​

 • Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Thái Lan

  Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thái Lan
  Điện thoại: +66-2-2515836/7/8; +66-2-2517202; +66-2-2513552
  Fax:  +66-2-251 7201; +66-2-251 7203
  Email: vnemb.th@mofa.gov.vn
  Website: https://vnembassy-bangkok.mofa.gov.vn


 • DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

  (Cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2020)

  Ngài NGUYỄN HẢI BẰNG

  ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN (từ 25/8/2017)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 214; +66 (0) 924840535 (HP)

  Email: bangcopen@yahoo.com

   

  Bà TRẦN THỊ THU TRANG

  THAM TÁN, TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH TRỊ (từ 22/12/2019)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 212; +66 (0) 818460571 (HP)

  Email: hanhp@mofa.gov.vn

   

  Ông PHAN HỮU THẮNG

  TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG (từ 27/4/2015)

  ĐT: +66 (0) 2 383 9284; Fax: +66 (0) 2 383 9285 

   

  Ông LÊ VĂN PHƯƠNG

  THAM TÁN, CHÍNH TRỊ (từ 04/6/2018)

  ĐT: +66 (0) 2 253 2465

   

  Bà VŨ THANH HUYỀN

  THAM TÁN, CỘNG ĐỒNG (từ 29/11/2019)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 120

   

  Bà TẠ PHƯƠNG DUNG

  THAM TÁN, LÃNH SỰ (từ 18/12/2017)

  ĐT: +66 (0) 2 650 8979

   

  Bà TRẦN THỊ THANH MỸ

  THAM TÁN, THƯƠNG VỤ (từ 27/5/2017)

  ĐT: +66 (0) 2 650 8454; FAX: +66 (0) 2 252 6950

   

  Ông LÊ TRUNG KIÊN

  BÍ THƯ THỨ NHẤT, LÃNH SỰ (từ 12/6/2019)

  ĐT: +66 (0) 2 650 7525; +66 (0) 8 9896 6653 (HP)

   

  Ông NGUYỄN TƯỜNG NAM

  BÍ THƯ THỨ NHẤT, CHÍNH TRỊ (từ 1/3/2016)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 217

   

  Ông ĐẶNG XUÂN QUẢNG

  PHÓ TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG (từ 17/9/2018)

  ĐT: +66 (0) 2 383 9284; FAX: +66 (0) 2 383 9285

  Ông HỒ XUÂN HẢI

  TRỢ LÝ TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG (từ 16/11/2017)

  ĐT: +66 (0) 2 383 9284; FAX: +66 (0) 2 383 9285 

   

  Ông TRẦN NGUYÊN THẢO

  BÍ THƯ THỨ NHẤT, VĂN PHÒNG (từ 29/11/2019)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 123

   

  Bà TRẦN THỊ QUỲNH NGA

  BÍ THƯ THỨ NHẤT, LÃNH SỰ (từ 10/11/2017)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 112

   

  Ông NGUYỄN TIẾN CƯỜNG

  BÍ THƯ THỨ NHẤT, THƯ KÝ ĐẠI SỨ (từ 30/8/2017)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 214

   

  Ông NGUYỄN THANH TÙNG

  BÍ THƯ THỨ NHẤT, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ (từ 17/2/2017)

  ĐT: +66 (0) 2 001 6653; FAX: +66 (0) 2 001 6653

   

  Ông LÊ NGỌC BÌNH

  BÍ THƯ THỨ NHẤT, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ (từ 03/12/2017)

  ĐT: +66 (0) 2 001 6653; FAX: +66 (0) 2 001 6653

   

  Ông MAI TÙNG SƠN

  BÍ THƯ THỨ NHẤT, THƯƠNG VỤ (từ 07/9/2019)

  ĐT: +66 (0) 2 650 8454; FAX: +66 (0) 2 252 6950

   

  Bà TRỊNH THỊ HUẾ

  BÍ THƯ THỨ HAI, KINH TẾ (từ 27/12/2019)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 218

   

  Ông ĐẶNG QUANG SÁNH

  BÍ THƯ THỨ HAI, CHÍNH TRỊ (từ 25/10/2017)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 219

   

  Ông TRẦN THANH TUÂN

  BÍ THƯ THỨ HAI, TỔ CHỨC QUỐC TẾ (từ 28/12/2017)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 336

   

  Bà NGUYỄN THỊ KIM ANH

  BÍ THƯ THỨ BA, CHÍNH TRỊ (từ 11/6/2019)

  ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 216

   

  Ông NGUYỄN THÀNH HUY

  TÙY VIÊN, THƯƠNG VỤ (từ 20/10/2015)

  ĐT: +66 (0) 2 650 8454; FAX: +66 (0) 2 252 6950​


 • ​​Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu,  Sáng:    08:30-12:00 Chiều:  14:00- 17:30

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​