​​​Lời chào Đại sứ


Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan

Tiểu sử Đại sứ

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​