1. Thủ tục Lãnh sự:

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng

Tham tán, Trưởng phòng Lãnh sự

Điện thoại: +66 (0) 2650 8979  

Di động: 0614915182 (Từ 9:00-11:30, 14:00-16:00, Thứ 2 - 6) 

Email:  hangbkk@yahoo.com

2. Bảo hộ công dân:

Ông Nguyễn Hải Ngọc

Bí thư thứ nhất, Lãnh sự

Di động: +66 (0) 8 9896 6653

Email: haingocmofa@gmail.com  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​