​​


Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Thái Lan


Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thái Lan

Điện thoại tổng đài: (+66) 22515838; (+66) 22517202

Fax: (+66) 22517203; (+66) 22517201

Email:vnemb.th@mofa.gov.vn

Code nước: 0066; Code thànhphố: 02

Múi giờ: tương tự giờ Việt Nam


1. Lãnh sự và các thủ tục Lãnh sự:

Tel: +66 (0) 2 650 8979

Fax: +66 (0) 2 251 7525

Thời gian trực điện thoại: 09h00 – 11h30


2. Các nội dung về kinh tế, thương mại:

Tel: +66 (0) 2 251 5838 (Ext. 118) (08h30 – 17h00)

Email: vietnamtradeofficebkk@gmail.com

 

3. Các vấn đề khác:

Tel: +66 (0) 2 253 4464

Thời gian trực điện thoại: 09h00 – 11h30

Fax:

+66 (0) 2 251 7201

+66 (0) 2 251 7203

 

4. Đường dây nóng bảo hộ công dân: +66 89 896 6653 (trực 24/24)


Email: vnemb.th@mofa.gov.vn
Website: https://vnembassy-bangkok.mofa.gov.vn

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

(Cập nhật ngày 22 tháng 05 năm 2024)

​ 

1. Ông PHẠM VIỆT HÙNG, ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN

2. Bà BÙI THỊ HUỆ, THAM TÁN CÔNG SỨ

3. Bà NGUYỄN THỊ KIM CHUNG, BÍ THƯ THỨ NHẤT

4. Ông HOÀNG MINH HẢI,  BÍ THƯ THỨ NHẤT

5. Ông LÊ VĂN KHÁNH, BÍ THƯ THỨ NHẤT

6. Ông ỨNG TRỌNG KHIÊM, BÍ THƯ THỨ NHẤT

7. Ông LUYỆN THÁI LÂM, BÍ THƯ THỨ NHẤT

8. Ông TRẦN VĂN LONG,  BÍ THƯ THỨ NHẤT

9. Bà NGUYỄN THỊ THANH NHÀN, BÍ THƯ THỨ NHẤT

10. Bà VÕ NGỌC DIỆP,   BÍ THƯ THỨ BA

11. Bà NGUYỄN THU THỦY, BÍ THƯ THỨ BA

12.  Bà PHẠM THỊ KIM CHI, TÙY VIÊN

13. Bà PHẠM MINH KHUÊ, TÙY VIÊN

14. Bà TRẦN MAI PHƯƠNG, TÙY VIÊN​​

 

Văn phòng Tùy viên Quốc phòng

15.  Ông PHÓ TRIỆU CƯỜNG, TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG

16.  Ông PHẠM CÔNG NGHIỆP, PHÓ TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG

17.  Bà TRẦN HOÀI THU, TRỢ LÝ TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG

  

Thương vụ

18.  Ông LÊ HỮU PHÚC, THAM TÁN

19. Ông HOÀNG ĐỨC TRUNGBÍ THƯ THỨ HAI

 

Văn phòng Khoa học Công nghệ

20.  Ông NGÔ QUANG LỢI, BÍ THƯ THỨ NHẤT

21.  Ông ĐẶNG ĐÌNH TUYẾN, BÍ THƯ THỨ NHẤT

​  


 

​ ​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​