Thư mời tham dự buổi gặp mặt cộng đồng nhằm xây dựng “Ban vận động thành lập tổ chức hỗ trợ người Việt Nam sang học tập và làm việc tại Thái Lan”
Nhận thấy tiềm năng phát triển và nhu cầu cần có một tổ chức nhằm gắn kết, hỗ trợ lực lượng người Việt Nam sang Thái Lan làm ăn, sinh sống, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan sẽ chủ trì buổi gặp mặt cộng đồng nhằm xây dựng “Ban vận động thành lập tổ chức hỗ trợ người Việt Nam sang học tập và làm việc tại Thái Lan”. Thông tin chi tiết và cách thức đăng ký tham dự như sau:​
420122049_398897232533439_4813482081004381159_n.jpg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​