ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM XIN THÔNG BÁO!

NHÂN DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2024 

ĐẠI SỨ QUÁN ĐÓNG CỬA NGÀY THỨ HAI 01/01/2024

VÀ MỞ CỬA LẠI VÀO NGÀY  THỨ BA 02/01/2024

TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP,

XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI: (+66) 898966653

HOẶC GỬI VÀO EMAIL: vnemb.th@mofa.gov.vn

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

-------------------------------------------------------------

ON THE OCCASION OF NEW YEAR'S DAY

THE EMBASSY OF VIETNAM WILL BE CLOSED

ON MONDAY, JANUARY, 1st 2024, 

REOPEN ON TUESDAY, JANUARY, 2nd, 2024

FOR EMMERGENCY, CONTACT THE EMBASSY'S HOTLINE: (+66) 898966653 OR INFORM US VIA EMAIL: vnemb.th@mofa.gov.vn

THANK YOU! ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​