ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM XIN THÔNG BÁO!

NHÂN DỊP LỄ THÁI LAN , ĐẠI SỨ QUÁN ĐÓNG CỬA CÁC NGÀY:

THỨ HAI (NGÀY 06/5/2024)​

THỨ SÁU (NGÀY 10/5/2024)

TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP,XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI: (+66) 898966653 HOẶC GỬI VÀO EMAIL: vnemb.th@mofa.gov.vn

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

-------------------------------------------------------------

ON THE OCCASION OF THAILAND HOLIDAYS,

THE EMBASSY OF VIETNAM WILL BE CLOSED ON

MONDAY, 6th​, MAY, 2024

FRIDAY, 10th​, MAY, 2024

FOR EMMERGENCY, CONTACT THE EMBASSY'S HOTLINE: (+66) 898966653 OR INFORM US VIA EMAIL: vnemb.th@mofa.gov.vn

THANK YOU!

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​