ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM XIN THÔNG BÁO!

NHÂN DỊP LỄ THÁI LAN,

 ĐẠI SỨ QUÁN ĐÓNG CỬA NGÀY THỨ HAI (03/06/2024)

VÀ MỞ CỬA TRỞ LẠI VÀO NGÀY THỨ BA (04/06/2024)

TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP,XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

SỐ ĐIỆN THOẠI: (+66) 898966653 HOẶC GỬI VÀO EMAIL: vnemb.th@mofa.gov.vn

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

-------------------------------------------------------------

 

ON THE OCCASION OF THAILAND HOLIDAY,

THE EMBASSY OF VIETNAM WILL BE CLOSED ON MONDAY, JUNE, 3rd, 2024; 

REOPEN ON TUESDAY, JUNE, 4nd, 2024

FOR EMMERGENCY, CONTACT THE EMBASSY'S HOTLINE: (+66) 898966653

OR INFORM US VIA EMAIL: vnemb.th@mofa.gov.vn

THANK YOU! ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​