ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM XIN THÔNG BÁO!
NHÂN DỊP LỄ THÁI LAN VÀ VIỆT NAM , ĐẠI SỨ QUÁN ĐÓNG CỬA:
o  THỨ HAI (08/02/2024);
o  TỪ THỨ SÁU (12/04/2024) ĐẾN HẾT THỨ BA (16/04/2024)
o  THỨ NĂM (18/04/2024)
TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP,XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI:
(+66) 898966653 HOẶC GỬI VÀO EMAIL: vnemb.th@mofa.gov.vn
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.
-------------------------------------------------------------
ON THE OCCASION OF THAILAND AND VIETNAM HOLIDAYS,
THE EMBASSY OF VIETNAM WILL BE CLOSED ON:
o  MONDAY, APRIL, 8th 2024;
o  FROM FRIDAY, APRIL, 12th 2024 TO TUESDAY, APRIL, 16th 2024;
o  THURSDAY, 18th 2024
FOR EMMERGENCY, CONTACT THE EMBASSY'S HOTLINE: (+66) 898966653 OR INFORM US VIA EMAIL: vnemb.th@mofa.gov.vn
THANK YOU!​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​