ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM XIN THÔNG BÁO!

NHÂN DỊP QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN ĐÓNG CỬA TỪ NGÀY 01/09/2023 ĐẾN NGÀY 04/09/2023

VÀ MỞ CỬA LẠI VÀO NGÀY​​ ​​05/09/2023

TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP,

XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI: (+66) 898966653

HOẶC GỬI VÀO EMAIL: vnemb.th@mofa.gov.vn

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

-------------------------------------------------------------

ON THE OCCASION OF​ VIETNAM'S INDEPENDENCE DAY

THE EMBASSY OF VIETNAM WILL BE CLOSED FROM SEPTEMBER, 1st 2023 TO SEPTEMBER, 4th 2023  

REOPEN ON SEPTEMBER, 5th, 2023

FOR EMMERGENCY, CONTACT THE EMBASSY'S HOTLINE: (+66) 898966653 OR INFORM US VIA EMAIL: vnemb.th@mofa.gov.vn

THANK YOU!​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​