ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM XIN THÔNG BÁO!

NHÂN DỊP LỄ THÁI LAN MAKHA BUCHA DAY

ĐẠI SỨ QUÁN ĐÓNG CỬA NGÀY THỨ HAI, 26/02/2024 VÀ MỞ CỬA LẠI VÀO NGÀY  THỨ BA, 27/02/2024

TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI: (+66) 898966653

HOẶC GỬI VÀO EMAIL: vnemb.th@mofa.gov.vn

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

-------------------------------------------------------------

ON THE OCCASION OF MAKHA BUCHA DAY,

THE EMBASSY OF VIETNAM WILL BE CLOSED ON MONDAY, FEBUARY, 26th 2024

REOPEN ON TUESDAY, FEBUARY, 27th 2024

FOR EMMERGENCY, CONTACT THE EMBASSY'S HOTLINE: (+66) 898966653 OR INFORM US VIA EMAIL: vnemb.th@mofa.gov.vn

THANK YOU!

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​