ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM XIN

THÔNG BÁO!

ĐẠI SỨ QUÁN ĐÓNG CỬA

VÀO THỨ SÁU, NGÀY 30/12/2022 VÀ THỨ HAI, NGÀY 02/01/2023

(NGÀY NGHỈ LỄ TẾT DƯƠNG LỊCH)

TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP,

XIN VUI LÒNG ĐỂ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ GỬIVÀO EMAIL: vnemb.th@mofa.gov.vn

TỔNG ĐÀI BẢO HỘ CÔNG DÂN: +(66) 898966653

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

 

THE EMBASSY OF VIET NAM IS CLOSED

ON FRIDAY 30 DECEMBER 2022 AND 02 JANUARY 2023

IN URGENT CASES, PLEASE KINDLY LEAVE A MESSAGE WITH THE PHONE NUMBER AT: vnemb.th@mofa.gov.vn

VIETNAMESE CITIZEN PROTECTION NUMBER: +(66) 898966653

THANK YOU! ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​