ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM XIN

THÔNG BÁO!

ĐẠI SỨ QUÁN ĐÓNG CỬA

TỪ THỨ SÁU NGÀY 20/01/2023 ĐẾN THỨ NĂM 26/01/2023

(NGÀY NGHỈ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN QÚY MÃO)

TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP,

XIN VUI LÒNG ĐỂ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ GỬIVÀO EMAIL: vnemb.th@mofa.gov.vn

TỔNG ĐÀI BẢO HỘ CÔNG DÂN: +(66) 898966653

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

 

THE EMBASSY OF VIET NAM IS CLOSED

FROM FRIDAY 20 JANUARY 2023 TO 26 JANUARY 2023

(VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR)

IN URGENT CASES, PLEASE KINDLY LEAVE A MESSAGE WITH THE PHONE NUMBER
AT THE EMAIL: vnemb.th@mofa.gov.vn

VIETNAMESE CITIZEN PROTECTION NUMBER: +(66) 898966653

THANK YOU!

​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​