1. Ngày 24/06/2023, Quốc hội đã thông qua Luật số 23/2023/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật có hiệu lực từ ngày 15/08/2023, trong đó điều chỉnh thời hạn thị thực điện tử có thời hạn không quá 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần, quy định cũ là thời hạn không quá 30 ngày, chỉ có giá trị một lần. Thông tin chi tiết tại 232023.pdf.
  2. Ngày 14/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP  127.pdf về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2023 và thay thế Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 25/05/2020 và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 27/04/2022.

    Theo Nghị quyết 127 nêu trên, Chính phủ đã quyết định mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ; bổ sung một số cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử.
  3. Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 15/08/2023), ngày 14/08/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP (128.pdf) về việc sửa đổi Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/03/2022 về việc miễn thị thực cho công dân của 13 nước. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2023.

    Theo đó, Chính phủ Việt Nam miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa I-ta-li-a, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na-uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Bê-la-rút với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

    Thời hạn áp dụng chính sách đơn phương miễn thị thực theo Nghị quyết số 32/NQ-CP không thay đổi (đến hết ngày 14/03/2025).

          Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trước ngày 15/8/2023 theo diện đơn phương miễn thị thực vẫn được cấp tạm trú 15 ngày.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​