Tiếp theo Nghị quyết của ngày 3 tháng 10 năm 2023 về cho phép lao động nước ngoài gia hạn thời gian lưu trú và cấp phép lao động, Nội các Thái Lan ban hành một nghị quyết khác vào ngày 3 tháng 10 năm 2023, cung cấp cơ sở pháp lý để thực hiện việc giảm tạm thời phí thị thực từ mức chính thức là 2.000 THB và phí gia hạn từ 1.900 THB xuống còn 500 THB cho cả hai.

Việc giảm phí sẽ có hiệu lực trong 4 năm, kể từ ngày Quy định Bộ trưởng (TBA) tương ứng có hiệu lực và áp dụng cho tất cả người lao động nước ngoài ở Thái Lan, cho dù là những người theo hệ thống MOU hay những người được phép đặc biệt cư trú và làm việc tại Thái Lan dưới sự bảo trợ của các Nghị quyết Nội các tương ứng.

Trên cơ sở đó, Đại sứ quán khuyến khích người lao động Việt Nam đăng ký làm việc tại Thái Lan hợp pháp và tránh bị lừa dối cũng như bị tính phí cắt cổ trong quá trình này. ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​