Đại sứ Nguyễn Hải Bằng làm việc với ngài Chủ tịch Học viện Kĩ thuật châu Á AIT và gặp gỡ, giao lưu thể thao với các giáo viên và sinh viên Việt Nam đang giảng dạy, học tập tại AIT:

IMG_8939.jpg


IMG_8942.jpg 

IMG_8945.jpg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​