​​

V. Thủ tục cấp giấy thông hành:

 Hồ sơ cần nộp:

  • Đơn xin cấp giấy thông hành (theo mẫu: Ho chieu, thong hanh.doc)
  • 02 ảnh 4x6
  • Giấy tờ tùy thân, bao gồm 1 trong các giấy tờ sau:

    + Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy xác nhận nhân thân của công an phường/ xã nơi có hộ khẩu thường trú (có dấu xác nhận và giáp lai ảnh);

    + Bản khai mất hộ chiếu với cơ quan cảnh sát Thái Lan (viên chức lãnh sự của ĐSQ sẽ hướng dẫn tại chỗ).

    Thời gian xử lý và cấp trong vòng 03 ngày làm việc.​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​