​​​​

1. Thủ tục Lãnh sự:

Giờ làm việc: từ 9h00 - 11h30, 14h00 - 16h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày lễ)

Điện thoại: +66 (0) 2650 8979 (thời gian trực điện thoại: 09h00 – 11h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày lễ) ​

Email:  consular.section.bkk@gmail.com


2. Bảo hộ công dân:

Ông Hoàng Minh Hải 

Bí thư thứ nhất, Lãnh sự

Di động: +66 (0) 8 9896 6653

Email: haibkk69@gmail.com  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​