​​​​

1. Thủ tục Lãnh sự:

Giờ làm việc: từ 9h00 - 11h30, 14h00 - 17h00, từ Thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày lễ)

Điện thoại: +66 (0) 2650 8979  ​

Email:  consular.section.bkk@gmail.com


2. Bảo hộ công dân:

Ông Lê Trung Kiên

Bí thư thứ nhất, Lãnh sự

Di động: +66 (0) 8 9896 6653

Email: kienleemofa@gmail.com  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​