1. Thủ tục Lãnh sự:

Giờ làm việc: từ 9h00 - 11h30, 14h00 - 16h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày lễ)

Điện thoại: +66 (0) 2650 8979 (thời gian trực điện thoại: 09h00 – 11h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày lễ) ​

Email:  consular.section.bkk@gmail.com

2. Bảo hộ công dân:

Ông Hoàng Minh Hải 

Bí thư thứ nhất, Lãnh sự

Di động: +66 (0) 8 9896 6653

Email: haibkk69@gmail.com

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THÁI LAN

Trong quá trình liên hệ giải quyết thủ tục lãnh sự tại Đại sứ quán, nếu có vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cán bộ lãnh sự; hoặc do quy định hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, thiếu thống nhất; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính, công dân vui lòng góp ý kiến, phản ánh thông tin đến các địa chỉ sau:

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

- Điện thoại hotline: +66 808 302 668

- Thư tín/Email: vnemb.th@mofa.gov.vn

2. Văn phòng Bộ Ngoại giao

Email: tthc@mofa.gov.vn

3. Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

Email: cls.mfa@mofa.gov.vn

* Lưu ý:

- Ý kiến góp ý sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của nước sở tại.

- Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức đóng góp ý kiến.​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​