1. Thủ tục Lãnh sự:

Bà Tạ Phương Dung

Tham tán, Trưởng phòng Lãnh sự

Điện thoại: +66 (0) 2650 8979  

Di động: 0800154668 (Từ 9:00-11:30, 14:00-16:00, Thứ 2 - 6) 

Email:  consular.section.bkk@gmail.com


Bà Trần Thị Quỳnh Nga

Bí thư thứ hai

​Di động: 0655760480 (Từ 9:00-11:30, 14:00-16:00, Thứ 2 - 6) 

Email:  bonni44106@gmail.com


2. Bảo hộ công dân:

Ông Nguyễn Hải Ngọc

Bí thư thứ nhất, Lãnh sự

Di động: +66 (0) 8 9896 6653

Email: haingocmofa@gmail.com  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​