Tiểu sử


Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Vương quốc Thái Lan


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​