Tiểu sử

Ngài Nguyễn Hải Bằng

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Vương quốc Thái Lan


ANH CHAN DUNG DAI SU.jpg
NGUYỄN HẢI BẰNG


Đại sứ Nguyễn Hải Bằng sinh ngày 8 tháng 2 năm 1963 tại Hà Nội. Ông có gia đình và ba con.

Học vấn: Bằng Thạc sỹ Chính sách công.

Ngoại ngữ: tiếng Anh, Nhật, Nga. 

Sự nghiệp Ngoại giao:

     1985:                 Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Việt Nam.

     1986-1987:​        Học sau đại học tại Liên bang Xô viết cũ.

     1988-1991:        Chuyên viên, Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao.

     1991-1999:        Chuyên viên, Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao.

     1999-2002:​        Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại London, Vương quốc Anh.

     2002-2007:        Chuyên viên, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao.

​     2007-2011:         Phó Đại sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Copenhagen, Đan Mạch.

     2011-  2013:       Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông – Châu Phi, Bộ Ngoại giao.

     2013 – 8/2017:   Vụ trưởng Vụ Trung Đông – Châu Phi, Bộ Ngoại giao.

     ​Từ 8/2017:         Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc 

                                Thái Lan.

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​